Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Upozornění

Dovolujeme si upozornit, že při vyzvedávání doplňků stravy nebo v případě ošetření vyžadujeme u návštěv roušky. Prosíme, abyste se ničeho zbytečně nedotýkali.