Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Upozornění na bezpečnost

Dovolujeme si upozornit, že při vyzvedávání doplňků stravy vyžadujeme u návštěv roušky. Prosíme, abyste se ničeho zbytečně nedotýkali.