Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

1. návštěva v Centru tradiční čínské medicíny

 „Nemoc přichází tak rychle, jako když se zeď zřítí,  ale odchází tak pomalu,  jako se hedvábí od kokonu uvolňuje,“ praví jedno staré čínské moudro.

Hodnotu vlastního zdraví si většinou uvědomíme až ve chvíli, kdy se objeví nějaké potíže, které nám zkomplikují život. Často však tyto prvotní příznaky bagatelizujeme a doufáme, že odezní samy, a až když se tak nestane, rozhodneme se svěřit do peče odborníků. Tento přístup však není správný, protože čím dříve se rozhodneme svůj zdravotní stav řešit, tím větší je šance na úplné uzdravení. A to platí jak v západní, tak ve východní medicíně.

Je to právě tradiční čínská medicína, na niž se obrací stále více lidí. Díky své více než třitisícileté tradici a hlavně díky svému přístupu ke zdravotním obtížím si získává větší a větší oblibu a je uznávána i mnoha vědeckými kapacitami moderního lékařství. Hlavní podstatou tradiční čínské medicíny je totiž zaměřené na příčiny nemocí, na jejich kořeny, nikoli až na jejich následky. TČM patří mezi komplexní medicíny, což znamená, že bere člověka jako celek. Neléčí jen jeden příznak nemoci, ale celého člověka, protože mnoho příznaků může mít jeden kořen nemoci. Lidé, kteří se rozhodnou praktika TČM navštívit, často nevědí, na co se mají připravit a co je součástí úvodního vyšetření. Tak jako na návštěvě jakéhokoliv doktora moderní medicíny, i každého návštěvníka praktika tradiční činské medicíny čeká diagnostika. Nečekejme však žádné krevní testy, rentgeny, CT vyšetření apod. Diagnostika u praktika tčm probíhá jinak a je hlavně zaměřena na to, jak se pacient cítí.

Jak tedy první návštěva u nás v Centru TČM Duhový lotos probíhá?

Především počítejte při první návštěvě s větší časovou náročností. Trvá až dvě hodiny , ať si zvolíte vstup přes biorezonanci, BBC či TČM.  Jde hlavně o poznání nejen Vašich obtíží, ale i životního stylu, denních návyků, stravovacích návyků, odolnosti proti stresovým situacím, i psychické pohody.

Při rozhodování, kterou vstupní metodu zvolit, se řiďte citem. Která metoda je Vám sympatičtější. Zda přístrojová, či spíše rozhovor. Taky zvažte, jaký máte vztah k jehličkám, aby Vás pak nepřekvapil návrh akupunktury. Pokud si nebudete jistí, kterou metodu zvolit, obraťte se s důvěrou na naši recepci, kde Vám bude poskytnuta rada.

Pokud zvolíte variantu TČM, je třeba si uvědomit, že tradiční čínská medicína vychází z jiných základů a z odlišného pojetí člověka než moderní medicína, proto i diagnostické metody jsou v mnohém jiné, ale pro určení správné diagnózy – obrazu nemoci, velmi zásadní. Diagnostické nástroje se v průběhu věků moc neměnily a jedná se hlavně o čtyři hlavní okruhy – pozorování a diagnostika jazyka, naslouchání, dotazování, pohmat a odebrání pulsu.

Pozorování a diagnostika jazyka

Již při otevření dveří a Vašeho příchodu do ordinace si terapeut dělá o člověku prvotní obraz. Prohlédne si pečlivě Vaši chůzi, Vaše držení těla, Váš tvar obličeje, povislost a barvu pokožky na obličeji, kvalitu vlasů, všímá si každého detailu na Vašem těle, každé vrásky, každého pupínku a každé odchylky od standardu. Dívá se i na oči a jejich lesk, protože oči určují stav našeho vědomí, je to okno do duše. Praktik se dívá do očí, jestli je někdo tzv. doma.

K diagnostice pozorování patři i diagnostika podle jazyka. Jazyk je něco jako zrcadlo našeho zdraví. Pro praktika čínské medicíny má podobnou funkci jako pro lékaře zdravotní karta, ve které je napsáno vše, čím člověk prošel od svého dětství. Je to takový Váš chorobopis. Praktik se zaměří na jeho velikost, tvar, barvu těla jazyka, ale také na jeho povlak. Všímá si barvy povlaku, jeho tloušťky, výpadků, vlhkosti či suchosti. Dále se zaměří také na všechny útvary, rýhy a brázdy, kterými je jazyk zvrásněn. To vše vypovídá o zdraví Vašeho těla. Velmi pravděpodobné je, že si praktik Váš jazyk vyfotografuje, aby měl možnost pozdějšího srovnání. Jelikož vyšetření jazyka je pro celkovou diagnostiku poměrně důležité, je dobré, abyste ten den, kdy navštívíte  naše Centrum , nejedli a nepili nic, co by mohlo povlak jazyka zabarvit.

Naslouchání 

Naslouchání  společně s pozorováním patří mezi diagnostické metody, kterých si pacient téměř nevšimne. Terapeut Vás diagnostikuje již při otevření dveří a vstupu do ordinace a při Vašich prvních slovech. Naslouchá dechu, způsobu, jak mluvíte, barvě hlasu, jeho síle, zadrhnutí, chrapotu, odkašlávání.

Dotazování

Dotazování je nejširší z diagnostických metod v tradiční čínské medicíně. Jedná se o jeden z nejpreciznějších systémů v rámci dotazování na zdraví pacienta. Budeme Vám klást i otázky, které jste nikdy u svého lékaře neslyšeli. Zeptáme se Vás na obtíže, se kterými přicházíte, na léky, které berete, na rodinnou anamnézu, na nemoci, s nimiž jste se potýkali doteď, na alergie, jak pylové a potravinové, tak i na léky, na to, jestli trpíte stresem, jste aktivní sportovec atd. Zeptáme se Vás ale i na to, jestli preferujete chlad či teplo, na nadměrné pocení, na různé bolesti po těle, na otoky kloubů, a podobně. Budeme se zajímat, zda jsou bolesti tupé nebo ostré, jestli jsou závislé na počasí, co jim ulevuje. Zeptáme se i na kvalitu spánku, na potíže s usínáním, na snění a sny, na to, jestli vás v noci nebudí nucení na močeni nebo na stolici. Probereme společně stravovací návyky, příjem tekutin, dětské problémy, vývoj v dětství, gynekologii a nakonec rozeberete psychologii. Všechny tyto informace slouží k lepšímu pochopení Vašeho konkrétního problému a k určení diagnózy, které se v tčm říká obraz nemoci. 

Pohmat a pulsová diagnostika

Dalším diagnostickým nástrojem je vyšetření pohmatem, a to nejen akupunkturních drah, ale i různých jiných míst na těle, a zjištění různých stagnací a blokád. U bolestivých míst se zjišťuje míra bolesti, která určuje závažnost postižení daného místa. Součástí úvodního vyšetření je také odebrání pulsu. Tradiční čínská medicína rozlišuje mnoho patologických pulsů, dnes se ustálilo 24 nejpoužívanějších. Dnes se používá odebírání pulsu z horních končetin, z levé i pravé ruky. Tento způsob diagnostiky je nedílnou součástí každého sezení.  Puls se odebírá na zápěstích obou rukou a zaměříme se nejen na jeho rychlost a sílu, ale i na jeho kvalitu. Posoudíme, jestli je puls povrchový nebo hluboký, jemný či napjatý, pomalý nebo rychlý, pravidelný či nepravidelný atd.

Praktik Vás seznámí s tím, jaké jsou možnosti pomoci a co bude úkolem nejen terapeuta, ale i Vaším. Většinou součástí 1.návštěvy už je akupunktura. Praktik Vám také navrhne bylinné doplňky stravy. Používáme bylinné směsi firmy Pragon, Mycomedica, bioinformační směsi Energy, také homeopatii. Je možné, že během některé z návštěv Vám praktik doporučí i terapii na biorezonanci. Z pravidla je to z toho důvodu, že budete potřebovat detoxikaci, diagnostiku potravin, či diagnostiku, kterou TČM zkrátka není schopna provést, či terapii, která je pomocí TČM zdlouhavá a biorezonance ji zvládne rychleji či efektivněji. Právě kombinace metod je největší výhodou pro Vás klienty, kterou se Vám snažíme nabídnout a zprostředkovat.

Biorezonance

V naší ordinaci máte výběr dvou metod. Buď BBC - Bicom Body Check nebo biorezonanční přístroj Bicom - Optima. Každá metoda je trochu jiná, ale směřuje ke stejnému výsledku. Zjistit, jak to ve Vašem těle vypadá z hlediska zátěží, v jakém stavu jsou Vaše orgány a jak jste na tom energeticky. Dle teorie TČM o pěti prvcích praktik vyměří nejslabší prvek v těle a vazby mezi ostatními prvky a tím nasměruje svoji pozornost konkrétním směrem. Je schopen zjistit například , zda bolesti Vašich zad mají příčinu v ledvinách, či jsou svalové, či se jedná o problém páteře atd. Dále jsme přístroji schopni zjistit zatížení organismu viry, bakteriemi, parazity, chemickými látkami, těžkými kovy atd. A spoustu dalších situací, které se ve Vašem těle odehrávají. Vyšetření probíhá také na pozadí tradiční čínské medicíny, tzn. diagnostika  jazyka, dotazování atd. Při návštěvě po úvodním měření Vám praktik také navrhne bylinné doplňky stravy. Může se stát, že usoudí, že Vaši terapii je vhodné doplnit či zkombinovat s akupunkturou či masážemi a doporučí Vás ke svým kolegům.

Všechny tyto – zde velmi obecně popsané – metody nám pomohou většinou již během 1. návštěvy vytvořit si ucelený obrázek o Vašem stavu a navrhnout řešení, které Vám pomůže zbavit se obtíží.

Shrnutí jak dále postupovat....

Terapeut navrhne řešení pro Vás nejvhodnější. Buď se bude jednat o některou z metod TČM, byliny, jejich kombinace nebo o další biorezonance. Upozorňujeme, že jak cyklus biorezonance, tak akupunktury by měl zahrnovat min. 5 sezení. Biorezonance 1xmax.za 3 týdny, akupunktury 1-2xtýdně. Pak lze návštěvy prodlužovat. 

BBC absolvujete jen jednou, pak pokračujete na Bicomu. (BBC viz samostatná kapitola.)

Proto prosíme, pokud se rozhodnete pro řešení Vašich obtíží v našem Centru, objednejte si dopředu alespoň 3 termíny, protože čekací doby jsou dlouhé a je lépe termín po domluvě zrušit než na poslední chvíli hledat.