Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Čínská medicína - trochu jiná léčba

Čínská medicína: Tak trochu jiná léčba

Nemusí si poslechnout, jak dýcháte, ani se podívat pomocí dřívka do úst. Nevyžaduje ani změření teploty či vzorek moče přinesený v pohárku. Pouhým pohledem dokáže lékař čínské medicíny poznat, co vaše tělo trápí a kde je určitá disharmonie.

Čínská medicína je nejznámějším léčebným systémem, vytvářejícím paralelu k soudobým biomedicínským postupům. Poskytuje ucelený pohled na otázky, které čas od času zajímají každého z nás - otázky zdraví, nemoci, životního stylu, energie a elánu do života. Odpovědi, které dává, jsou prověřeny věkem, množstvím lidí, kteří se jimi v posledních desetiletích řídili, i rozsáhlým výzkumem prováděným na Západě.

K nemocem přistupuje čínská medicína celostně. To znamená, že se nesoustředí pouze na jeden konkrétní projev tělesné disharmonie, ale vnímá nejrůznější souvislosti a léčí organizmus komplexně; uvádí jej do stavu rovnováhy, přičemž odstraňuje příčinu, ne pouze následek.

Čínská medicína stojí na principu rovnováhy jinu a jangu (krev a energie čchi), na teorii pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) a na představě zrcadlení člověka a přírody.

Na klinice čínské medicíny pacienta čeká zcela jiné vyšetření, než na jaké je zvyklý od běžného lékaře. Terapeut začíná hodnotit zdravotní stav již „od dveří“ – všímá si chůze, barvy, reakcí i živosti. Následuje anamnéza, tedy řada otázek, které odhalují nejrůznější souvislosti mezi konkrétním problémem v organismu a životním stylem člověka. Tento moment není cenný pouze pro terapeuta, ale i pro samotného pacienta, který se tak učí místo pasivního přijímání medikamentů vnímat své zdraví aktivně.

Léčba bylinkami

„Začne se zkoumat, pochopí svou nemoc a to už je polovina úspěchu. Podstatné je uvědomění, že se nikdo nespasí zázrakem. Pacient na sobě musí sám pracovat, terapeut jej „pouze“ vede,“ říká MUDr. Jozef Lucký, přednosta TCM Clinic. Za „objektivní“ vyšetřovací metody jsou pak považovány diagnostika pulzu a jazyka; jakýsi rentgen, díky němuž čínský lékař zjistí, v jakém rozpoložení jsou orgány a energie pacienta.

Na základě vstupní diagnostiky terapeut určí, která forma léčby je pro pacienta nejvhodnější – pokud potřebuje posílit, jsou mu naordinovány byliny (tzv. fytoterapie), v případě, že je třeba energii v těle přesměrovat, absolvuje sérii akupunkturních sezení. Velmi propracovaným a efektivním nástrojem je dietetika – úprava jídelníčku; ta nevnímá potraviny jako dobré a špatné, ale určuje pozitivní i negativní účinky každé z nich na základě stavu konkrétního pacienta. Blahodárné jsou v rámci cesty za lepším zdravím také speciální masáže tuina a energetické cvičení qigong.

V porovnání se západní medicínou je čínská cesta ke zdraví zdlouhavější a vyžaduje dlouhodobou disciplínu. Ani náhodou však nejde o systém přísných zákazů a příkazů, které by pacienta ochuzovaly o radost ze života. Naopak, dobré duševní rozpoložení je zde základem. A cílem tradiční čínské medicíny je, co nejdéle ho udržet.

Rozhovor s MUDr. Luckým

přednostou TCM Clinic a vedoucím lektorem TCM Institut

 Jak jste objevil tradiční čínskou medicínu?

Jako gastroentolog internista jsem se často setkával s tím, že přestože podle všech vyšetření byli pacienti v pořádku, jejich problémy nemizely. Hledal jsem jiný přístup, sofistikovanější, něco co má dlouhou tradici a propracovaný systém, který se dá naučit. Jakmile mi to lékařský plat dovolil, našetřil jsem si na první cestu do Číny.

Co jste tam našel?

Našel jsem to, co jsem chtěl – tisíce studentů a tisíce lékařů a profesorů, kteří mají čínskou medicínu jako běžné povolání. Pro nás exotický směr je tam naprosto běžný. Bavilo mě, že je to opakovatelné, vysvětlitelné, předatelné a přitom to má úplně jiná pravidla. Čínská medicína zohledňuje například i to, jaké je počasí, jak se člověk vyspal, jaký je typ, jak se najedl, jestli má nebo nemá stres… Poklad.

Je pro českého lékaře přeladění se na čínskou medicínu hodně obtížné?

S přijetím základních principů čínské medicíny mají větší problém doktoři než nedoktoři. Bývá pro ně obtížné oprostit se od toho, co se během své předchozí praxe naučili, aby se najednou na ledviny dívali nejen jako na orgán, ale také jako na prvek vody a pokladničku energie.

Číňané přemýšlejí v rámci makrosvěta a mikrosvěta a k interpretaci používají symboly. Když má v sobě pacient oheň, dělá v něm dobré i špatné věci. Během léčby tedy oheň někde podpoříme a jinde jej zastavíme. Takto dojde ke konstituční změně a pacientovi najednou zmizí afty z úst a přestane mu bušit sdrce. V západní medicíně by s každým z těcho symptomů chodil k jinému odborníkovi.

Do Číny dnes jezdíte pravidelně. Stále je co objevovat?

Přímý kontakt s čínskými praktiky je nenahraditelný. Na stážích naši studenti asistují místním doktorům při léčení čínských pacientů. Stačí, když lékař řekne tři věty za den – všechny se dají vytesat do kamene. Máte to pak na celý život. Člověk ale musí neustále intenzivně studovat i sám; bádá a shání informace, jak to ti staří Číňané vlastně mysleli.

Jaké chyby dělají Evropané z pohledu čínské medicíny nejčastěji?

Když jsme unavení, pijeme kávu nebo jiné stimulanty a tím si saháme do rezerv. Ty se jen velmi obtížně obnovují. Je jasné, že podnikatel nebo manažer s tím v expanzivní životní etapě asi moc neudělá. Je ale dobré, pokud ví o této zákonitosti dříve, než je úplně prázdný a vyhořelý. Další chyba je ve stravě, v podléhání reklamním vlivům a v tom, že člověk nemyslí na to, že tělo potřebuje často něco jiného než mysl. Díváme se na sebe do zrcadla, krášlíme se, ale tělo ve skutečnosti zanedbáváme. Spousta lidí nechce sportovat, ani když jim to výslovně doporučíme.

Chodí k vám lidé i na preventivní vyšetření?

Chodí, ale často z toho vypadnou konkrétní nemoci. Většinou prevenci chápeme jako první větu ostýchavého pacienta. Čínská medicína je natolik přísná, že zdravý člověk v podstatě neexistuje; rozdíl mezi nemoci a prevencí se v ní stírá.

Co dokáže čínská medicína léčit?

Civilizační onemocnění, úrazy, bolesti. Cokoliv, čím lidé mohou onemocnět. Neznamená, že je všemocná, ale pomáhá při všem.

(zdroj: TCM Clinic)