Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Lymfatická masáž

Chronická únava, oteklé nohy i jiné části těla, bolest hlavy - to vše jsou typické příznaky nedostatečně fungujícího lymfatického systému. Pokud náš lymfatický systém nefunguje tak jak by měl, jsme díky snížené imunitě náchylnější onemocnět např. angínou, chřipkou, různými záněty nebo chorobami horních cest dýchacích.

Co je lymfatický systém?

Kromě systému pro oběh krve, který všichni známe pod pojmy krevní cévy (žíly, tepny, vlásečnice), máme v těle důmyslnou síť lymfatických cév. Její hlavní funkcí je odvádění odpadních metabolických produktů, vody, iontů, bílkovin, cizorodých látek i choroboplodných zárodků z tkání.  Velký význam v celém systému mají lymfatické uzliny, ve kterých se ve větším množství soustřeďují bílé krvinky, tedy lymfocyty a makrofágy, které dokáží likvidovat buňky a látky imunitním systémem označené jako škodlivé.

Lymfa je čirá tekutina, která, má-li plnit svou funkci, musí podobně jako míza u stromů dostatečně proudit. Oběh lymfy v těle je zajišťován tlakem svalů, není tedy závislý na činnosti našeho srdce. Pokud lymfa proudí nedostatečně, lymfatický systém se zanáší a funguje neefektivně. Proto ti z nás, kteří se málo pohybují, mívají s cirkulací lymfy problémy.

Při lymfatické masáži se aktivuje lymfatický systém, který čistí  tekutou lymfu a pak ji vyčištěnou vrací zpět do krevního oběhu.

Lymfatická masáž umí tak v mnoha případech pomoci :

-          se zdravotními problémy souvisejícími se snížením imunity
-          s únavou
-          dokáže zmenšit otoky vyvolané úrazy i chronickou žilní nedostatečností ( hlavní příčina vzniku křečových žil)
-          diabetikům
-          pacientům s migrénami
-          při akné
-          při celulitidě
-          při osteoporóze
-          při roztroušené skleróz, po cévních mozkových příhodách
-          po kloubních operacích

Při takových potížích nepostačí ale většinou jedna masáž, ale je nutné absolvovat dvakrát týdně sérii masáží, po dobu alespoň pěti týdnů. U každého zdravotního problému bývá doporučován konkrétní postup. Pro zmírnění obtíží někdy stačí chodit na udržovací zákroky v delším intervalech.

Centru Duhový lotos absolvujete vstupní vyšetření buď pomocí bioreznoance nebo v ambulanci TČM . Na základě Vašeho zdravotního stavu, životního  stylu a způsobu stravování  Vám terapeut stanoví postup a počet masáží, případně harmonogram jiných procedur. Nejběžnější postup je nastartování lymfatického systému pomocí biorezonance a pak teprve sled masáží. Terapii doplňujeme o lymfatické a detoxikační čaje.