Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Sociologický průzkum TČM

Vážená paní, Vážený pane, Obracíme se na Vás s  prosbou o spolupráci. Připravili jsme krátké šetření, jehož cílem je zjistit, jak uživatelé Tradiční čínské medicíny hodnotí proces a výsledky léčby. Děkujeme Vám za  laskavou spolupráci – výsledky poslouží našemu poznávání složité problematiky komplementární či alternativní léčby. Údaje budou zpracovány nezávislým výzkumným pracovištěm. Spolehněte se, že odpovědi formou elektronického dotazníku jsou zcela důvěrné a anonymní.  Údaje budou prezentovány pouze v hromadné podobě. KAŽDÝ ODPOVÍDÁ POUZE JEDNOU. PROSÍME O ZASLÁNÍ ODPOVĚDÍ DO 30. 7. 2018 - HROMADNÉ VÝSLEDKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WWW.CESMEZ.CZ OD 1. ZÁŘÍ  2018 Dr. Eva Křížová, PhD. (CESMEZ, Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, z.s., www.cesmez.cz)