Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

PF 2016

Vážení a milí klienti, děkuji Vám, za prvé - že jste se odhodlali udělat krok směrem k alternativní medicíně a že jste vložili svoji důvěru do mých rukou, za druhé - že se nespokojíte jen s tím, že se Vám snažím pomoci, ale že se snažíte pomoci si sami a investujete čas a energii do svého zdraví, za třetí - že se navzájem motivujeme - k dalšímu vzdělávání, k rozvoji empatie a k hlubším úvahám o krásách života. Roku 2015 děkuji za to, že jsem měla možnost Vás poznat a těším se na další setkání v roce 2016. Přeji Vám, aby Vaše srdce zůstalo otevřené, zdraví pevné, okolí láskyplné, duše povznesená a povinnosti zvládnutelné. Za Centrum TČM Petra Kučerová