Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

TEJPOVÁNÍ

V našem Centru od 22.10.2020 .Každý čtvrtek od 14 do 17 hod. se na Vás bude těšit absolventka studia základů TČM při 1. škole tradiční čínské medicíny v Praze a studentka fyzioterapie MU Lékařské fakulty Eliška Kučerová s nabídkou tejpování, terapie rockfloss a rockpods se zaměřením na bolesti pohybového aparátu. Je nutné tel. objednání předem.