Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Naši partneři

Občanské sdružení Anabell

Masarykova 506, 602 00 Brno

www.anabell.cz

Tel.: 724 824 619

Nabídka služeb:

Kontaktní centrum poskytuje pomoc osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým ( a nejen jim ). Nabízíme následující služby: Poradna Anabell ( odborné sociální poradenství v oblasti potíží s jídlem ), Nutriční terapie ( programy pro osoby s poruchami příjmu potravy, redukční programy, konzultace ohledně výživy a stravování pro těhotné ženy, maminky po porodu, sportovce a další), Psychologické poradenství a psychoterapie ( pro osoby s poruchami příjmu  potravi ), Psychiatrická ambulance ( pro osoby s poruchami příjmu potravy ), Terapeutická poradna ( pro různé oblasti potíží, možnost hypnózy ),Dětská a rodinná terapie.

1. škola Tradiční čínské medicíny

www.tcm.cz

Komora Tradiční čínské medicíny (TČM)

www.komoratcm.cz

Komora tradiční čínské medicíny
Vyšehradská 423/27, 128 00 Praha 2
E-mail: info@komoratcm.cz
Tel: +420 220 199 301 (advokátní kancelář Miroslav Krutina)

Komora TČM je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat dobré jméno Tradiční čínské medicíny, sdružovat a zastřešovat praktiky TČM, dbát o jejich odbornou zdatnost a poskytovat informace veřejnosti.

Cílem Komory TČM je zprůhlednit situaci pro klienty a tím chránit jejich zdraví. Zároveň podporujeme praktiky s kvalitním vzděláním, kteří provozují svou praxi řádně. Snažíme se tak šířit dobré jméno čínské medicíny v České republice. Podobně jako jiné profesní komory dbá na celoživotní vzdělávání svých členů, podporuje postgraduální vzdělávání praktiků, provádí osvětovou činnost a koordinuje výzkum v oblasti.

Služby veřejnosti:

Garantuje kvalitu vzdělání praktiků TČM. Nabízí z řad svých členů seznam praktiků TČM splňujících kriteria odbornosti. Informuje o situaci TČM ve světě a na našem území.

Sdružení taoistického tai chi

www.taoist.cz

Mezinárodní sdružení taoistického tai chi bylo založeno Mistrem Moy Lin-shinem roku 1970 v Torontu jako nezisková organizace zaměřená na pomoc druhým. Postupně se rozšířilo po celé Kanadě a dále do světa. V České republice působí od roku 1992, kdy vznikla první skupina v Českém Těšíně. O rok později byla naše organizace v České republice zaregistrována jako sdružení občanů. Všichni zájemci o tato umění musí být členy Sdružení. V současnosti se taoistické tai chi vyučuje ve více než 20 městech v ČR. Veškerá organizační i instruktorská činnost je zajišťována dobrovolníky z řad členů. Členové Sdružení mohou volně navštěvovat všechny skupiny taoistického tai chi u nás a po domluvě i ve všech ostatních mezinárodních pobočkách.