Centrum tradiční čínské medicíny

+420 732 278 761

Tuina masáž

Tuina v překladu do češtiny znamená tlač a uchop. Prameny masáží jsou patrně v oblasti Číny sahající až do dob Žlutého císaře. V díle Huangdi Neijing Suwen (Vnitřní kánon Žlutého císaře), pocházejícího z doby 100let před naším letopočtem, jsou první psané zmínky o využití masáží v léčebné praxi. Původně se masáže v Číně označovaly jako mo shou (tření rukama), pak se užíval název anmo (zmáčkni a tři), a až v období dynastie Ming 1368-1644 se vžil dodnes používaný název tuina (tlač a uchop).

Tuina využívá diagnostických metod Tradiční čínské medicíny. Její koncept vychází ze znalosti akupunkturních drah, bodů a speciálních masážních technik. Na základě důkladné diagnózy je provedena masážní technika (většinou sled technik) směřující k nápravě dynamiky qi (čchi) v organismu a tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků choroby. Intenzita ošetření kolísá od jemných metod uvolňovacích až k hmatům důraznějším. V čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to k technikám akupunktury, dietetiky a fytoterapie doplňková léčebná disciplína čínské medicíny.

Tuina2

prof. WANG Fuyin při práci